Home / Tag Archives: Width عناصر جلسه هفتم

Tag Archives: Width عناصر جلسه هفتم

تنظیم طول و عرض Height , Width عناصر جلسه هفتم

تنظیم ابعاد در CSS برای تنظیم ابعاد عناصر در CSS از چند ویژگی میتوان استفاده کرد که مهمترین و اصلی ترین آنها Width و Height میباشد. در ذیل به توضیح این ویژگی ها با توجه به ورژن تعریف شده در CSS میپردازیم. height : این ویژگی در تمام مرورگر ها …

ادامه مطلب